ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ปีงบประมาณปัจจุบัน 2565
ปีงบประมาณ 2564
0
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
0
คำร้องทั่วไป
8
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
50
สมาชิกใหม่
0
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
0
คำร้องทั่วไป
0
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
0
สมาชิกใหม่