ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ปีงบประมาณปัจจุบัน 2565
ปีงบประมาณ 2564
92
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
2
คำร้องทั่วไป
129
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
1115
สมาชิกทั้งหมด
0
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
0
คำร้องทั่วไป
0
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
0
สมาชิกทั้งหมด